Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất phương trình \(5x-1>\frac{2x}{5}+3\) có nghiệm là gì?
  

Câu 234105: Bất phương trình \(5x-1>\frac{2x}{5}+3\) có nghiệm là gì?
  

A. \(\forall x\)                              

B. \(x<2\)                          

C. \(x>\frac{20}{23}\)               

D. \(x<-5\)

Câu hỏi : 234105

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế.
- Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
- Quy đồng khử mẫu số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{align}  & \ \ \ \ \frac{5x.5}{5}-\frac{1.5}{5}>\frac{2x}{5}+\frac{3.5}{5} \\& \Leftrightarrow \frac{5x.5}{5}-\frac{1.5}{5}>\frac{2x}{5}+\frac{3.5}{5} \\  & \Leftrightarrow 25x-5>2x+15 \\  & \Leftrightarrow 23x>20 \\  & \Leftrightarrow x>\frac{20}{23} \\ \end{align}\)

  Chọn C

  Chú ý:

   - Chuyển vế phải đổi dấu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com