Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất phương trình \(\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}+\frac{x}{15}<\frac{9}{25}-\frac{2x}{35}\) có nghiệm là:

Câu 234104: Bất phương trình \(\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}+\frac{x}{15}<\frac{9}{25}-\frac{2x}{35}\) có nghiệm là:

A. \(x>0\)             

B. \(x<\frac{514}{440}\)                  

C.    \(x>\frac{-5}{2}\)                    

D. \(x<-5\)

Câu hỏi : 234104

Phương pháp giải:

 - Áp dụng quy tắc chuyển vế.
- Quy đồng bỏ mẫu.
- Tìm x.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Ta có:

  \(\begin{align}  & \ \ \ \ \frac{5x}{7}-\frac{13}{21}+\frac{x}{15}<\frac{9}{25}-\frac{2x}{35} \\  & \Leftrightarrow \frac{5x.75}{525}-\frac{13.25}{525}+\frac{x.35}{525}<\frac{9.21}{525}-\frac{2x.15}{525} \\ & \Leftrightarrow 375x-325+35x<189-30x \\ & \Leftrightarrow 440x<514 \\  & \Leftrightarrow x<\frac{514}{440} \\ & \Leftrightarrow x<\frac{257}{220}. \\\end{align}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com