Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử Cu có Z = 29. Cấu hình electron của nguyên tử Cu là:

Câu 234505: Nguyên tử Cu có Z = 29. Cấu hình electron của nguyên tử Cu là:

A. 1s22s22p63s23p63d94s2

B. 1s22s22p63s23p63d104s1

C. 1s22s22p63s23p64s23d9          

D. 1s22s22p63s23p64s13d10

Câu hỏi : 234505
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Cu có Z = 29: 1s22s22p63s23p63d94s2 nhưng vì d chứa tối đa 10 e => 1 e từ 4s2 chuyển qua 3d9 để lớp d bão hòa thành 10 e

  => Cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com