Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e  là 13. Số khối của nguyên tử R là:

Câu 234506: Nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e  là 13. Số khối của nguyên tử R là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu hỏi : 234506
 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 82 nguyên tố đầu tiên ta luôn có:

  1 ≤ N/Z ≤ 1,5

  Mà N = 13 – 2Z => 1 ≤ (13 – 2Z)/Z ≤ 1,5

  => 3,71 ≤ Z ≤ 4,33

  => Z = 4

  => N = 5

  => A = Z + N = 9

  Đáp án C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com