Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ năm 2000, khi V.Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có những biến chuyển khả quan như thế nào?

Câu 240335: Từ năm 2000, khi V.Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có những biến chuyển khả quan như thế nào?

A. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, vị thế quốc tế được nâng cao.

B. Đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, chính trị xã hội ổn định.

C.  Kinh tế dần phục hồi, chính trị xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.

D. Kinh tế dần phục hồi và phát triển, xã hội có nhiều biến chuyển.

Câu hỏi : 240335

Phương pháp giải:

Sgk trang 18.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 2000, khi V.Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có những biến chuyển khả quan: Kinh tế dần phục hồi, chính trị xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố do các phần tử li khai gây ra, đồng thời tiếp tục khắc phục những trở ngại trên con đường phát triển để giữ vững địa vị của 1 cường quốc Âu – Á.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com