Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có tín hiệu phục hồi nào năm nào?

 

Câu 240336:  Kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có tín hiệu phục hồi nào năm nào?


 

A. 1995

B. 1997

C. 1996

D. 2000

Câu hỏi : 240336

Phương pháp giải:

 Sgk trang 17.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có những tín hiệu phục hồi; năm 1997, tốc độ tăng trưởng là 0,5%; năm 2000 lên đến 9%.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com