Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những nãm 70) là

 

Câu 240784: Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những nãm 70) là


 

A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như: công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.

B.  Nước tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp

C. Trở thành quốc gỉa hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.

D.  Là quốc gỉa có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Câu hỏi : 240784

Phương pháp giải:

 Sgk trang 11, loại trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau  nhiều năm thực hiện các kế hoạch dài hạn, từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ), một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép,…Liên Xô đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

  => Thành tựu trên là một trong những thành công tiêu biểu của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX).

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com