Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây sai ?

Câu 241532: Khẳng định nào sau đây sai ?

A.  Phép đối xứng trục biến một vector thành một vector bằng nó.

B. Phép đối xứng trục biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng nó.

C.  Phép đối xứng trục biến một tam giác thành một tam giác bằng nó.

D.  Phép đối xứng trục biến một đường tròn thành một đường tròn có bán kính bằng bán kính của nó.

Câu hỏi : 241532

Phương pháp giải:

Phép đối xứng trục là một phép dời hình nên bảo tồn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép đối xứng trục bảo toàn độ dài của vector chứ không bảo toàn phương và hướng của vector, chính vì vậy đáp án A sai.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com