Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho điểm N( -2 ; 3). Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 241533: Cho điểm N( -2 ; 3). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.  Điểm M(2 ;-3) là ảnh đối xứng của điểm N qua phép đối xứng trục Oy.

B. Điểm M(-2 ;-3) là ảnh đối xứng của điểm N qua phép đối xứng trục Ox.

 

C. Điểm M(2 ; 3) là ảnh đối xứng của điểm N qua phép đối xứng trục Ox.

D.  Điểm M(-2 ; 3) là ảnh đối xứng của điểm N qua phép đối xứng trục Oy.

Câu hỏi : 241533

Phương pháp giải:

Điểm M’(a ;-b) là ảnh đối xứng của điểm M(a ;b) qua phép đối xứng trục Ox và M’’(-a ; b) là ảnh đối xứng của điểm M(a ;b) qua phép đối xứng trục Oy.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm M(-2 ;-3) là ảnh đối xứng của điểm N qua phép đối xứng trục Ox.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com