Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phân số có tử số là  –7, biết rằng khi nhân tử số với 3 và cộng mẫu với 26 thì giá trị của phân số đó không thay đổi. 

Câu 242896: Tìm phân số có tử số là  –7, biết rằng khi nhân tử số với 3 và cộng mẫu với 26 thì giá trị của phân số đó không thay đổi. 

A. \(\frac{-1}{13}\)

B. \(\frac{-7}{13}\)

C. \(\frac{-3}{13}\)

D. \(\frac{-5}{13}\)

Câu hỏi : 242896

Phương pháp giải:

-        Dùng tính chất cơ bản của phân số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi phân số cần tìm là \(\frac{-7}{x}\,\,\,(x\ne 0;x\in \mathbb{Z})\).

  Theo đề bài ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{ - 7}}{x} = \frac{{( - 7).3}}{{x + 26}}\\
  \Rightarrow \frac{{( - 7).3}}{{x.3}} = \frac{{( - 7).3}}{{x + 26}}\\
  \Rightarrow 3.x = x + 26\,\,\,\,\,\\
  \Rightarrow 3.x - x = 26\\
  \Rightarrow 2.x = 26\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\\
  \Rightarrow \,x = 13\,(tmdk)
  \end{array}\)

  Vậy phân số cần tìm là \(\frac{-7}{13}\)

   Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com