Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng:

Câu 245402: Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng:

A.  \(y=\frac{{{x}^{2}}+3x+2}{x+1}\)             

B. \(y=\frac{x}{x-1}\)                        

C. \(y=\frac{{{x}^{4}}}{{{x}^{4}}+1}\)           

D.   \(y=\sqrt{{{x}^{2}}-4}\)

Câu hỏi : 245402

Phương pháp giải:

Nếu \(\underset{x\to x_{0}^{+}}{\mathop{\lim }}\,y=\infty \) hoặc \(\underset{x\to x_{0}^{-}}{\mathop{\lim }}\,y=\infty \) thì \(x={{x}_{0}}\) là TCĐ của đồ thị hàm sóo \(y=f\left( x \right).\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dễ dàng nhận thấy chỉ có đồ thị hàm số \(y=\frac{x}{x-1}\) có TCĐ \(x=1\) .

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com