Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có bảng biến thiên:

 

Phương trình \(f\left( x \right)=m\) có 3 nghiệm khi và chỉ khi:

Câu 245404: Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có bảng biến thiên:


 


Phương trình \(f\left( x \right)=m\) có 3 nghiệm khi và chỉ khi:

A. \(-2<m<4\)                  

B.  \(-2\le m\le 4\)                                   

C.  \(\forall m\in R\)         

D.  Không tồn tại m

Câu hỏi : 245404

Phương pháp giải:

Số nghiệm của phương trình \(f\left( x \right)=m\) là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f\left( x \right)\) và đường thẳng \(y=m\) .

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình \(f\left( x \right)=m\) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng \(y=m\)  cắt đồ thị hàm số \(y=f\left( x \right)\) tại 3 điểm phân biệt.

  Dựa vào BBT ta thấy, để đường thẳng \(y=m\) cắt đồ thị hàm số \(y=f\left( x \right)\) tại 3 điểm phân biệt \(\Leftrightarrow -2<m<4\).

  Chọn A.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com