Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích phân \(I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{dx}{x+1}}\) bằng:

Câu 245410: Tích phân \(I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{dx}{x+1}}\) bằng:

A.  0                                           

B.   1                                            

C.   ln2                                          

D. \(\ln \frac{3}{2}\)

Câu hỏi : 245410

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng nguyên hàm mở rộng: \(\int\limits_{{}}^{{}}{\frac{1}{ax+b}dx}=\frac{1}{a}\ln \left| ax+b \right|+C\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{dx}{x+1}}=\left. \ln \left| x+1 \right| \right|_{0}^{1}=\ln 2-\ln 1=\ln 2\)

  Chọn C.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com