Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = x - \cos x\). Khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

Câu 246641: Cho hàm số \(y = x - \cos x\). Khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

A. Hàm số đồng biến trên R.

B. Hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\) và nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 246641

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên R \( \Leftrightarrow y' \ge 0\,\,\forall x \in R\) và \(y' = 0\) tại hữu hạn điểm.

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: D = R.

  Ta có:

  \(\eqalign{  & y' = 1 + \sin x \ge 0\,\,\forall x \in R  \cr   & y' = 0 \Leftrightarrow \sin x =  - 1 \Leftrightarrow x =  - {\pi  \over 2} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} \)

  \( \Rightarrow y' = 0\) tại hữu hạn điểm. Vậy hàm số đồng biến trên R.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com