Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit là vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Vùng mã hóa gồm bộ ba có các đặc điểm:

Câu 250972: Gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit là vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Vùng mã hóa gồm bộ ba có các đặc điểm:

A. Mang thông tin mã  hóa axit amin

B. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã

C. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã

D. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã

Câu hỏi : 250972
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vùng mã hóa là vùng gồm các bộ ba mang thông tin mã hóa cho axit amin

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com