`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật lí là bao nhiêu?

Câu 251039: Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật lí là bao nhiêu?

A.  12 cm.  

B. - 12 cm.  

C. 6 cm. 

D. -6 cm. 

Câu hỏi : 251039

Phương pháp giải:

 Chiều dài quỹ đạo L = 2A (A là biên độ của dao động)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C 

  Chiều dài quỹ đạo: L = 12cm => Biên độ dao động của vật: A = L:2 = 6cm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com