Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Tập xác định của hàm số \(y=\tan \left( \frac{\pi }{2}\cos x \right)\) là

Câu 251824:  Tập xác định của hàm số \(y=\tan \left( \frac{\pi }{2}\cos x \right)\) là

A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.\)                    

B.     \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0;\,\pi  \right\}.\)                                 

C.   \(\mathbb{R}\backslash \left\{ k\frac{\pi }{2} \right\}.\)                                    

D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ k\pi  \right\}.\)

Câu hỏi : 251824

Phương pháp giải:

+) Hàm số \(y=\tan f\left( x \right)\) xác định \(\Leftrightarrow \operatorname{cosf}\left( x \right)\ne 0.\)

 • Đáp án : D
  (99) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số xác định \(\Leftrightarrow \cos \left( \frac{\pi }{2}\cos x \right)\ne 0\Leftrightarrow \frac{\pi }{2}\cos x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi \Leftrightarrow \cos x\ne 1+2k\Rightarrow \left[ \begin{align}  & \cos x\ne 1\left( k=0 \right) \\  & \cos x\ne -\,1\left( k=-\,1 \right) \\ \end{align} \right.\)

  \(\Rightarrow \sin x\ne 0\Leftrightarrow x\ne k\pi \Rightarrow D=\mathbb{R}\backslash \left\{ k\pi  \right\}.\)

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com