Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:

1. ADN có cấu trúc một mạch                        2. mARN        3. tARN

4. ADN có cấu trúc hai mạch              5. Protein                     6. Phiên mã

7. Dịch mã                   8. Nhân đôi ADN

Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là:

Câu 253158: Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:


1. ADN có cấu trúc một mạch                        2. mARN        3. tARN


4. ADN có cấu trúc hai mạch              5. Protein                     6. Phiên mã


7. Dịch mã                   8. Nhân đôi ADN


Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là:

A. 3,4,6,7,8

B. 1,2,3,4,6

C. 4,5,6,7,8

D. 2,3,6,7,8

Câu hỏi : 253158
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các cấu trúc có nguyên tắc bổ sung là:3,4,6,7,8

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com