Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất béo là trieste của axit béo với

Câu 258040: Chất béo là trieste của axit béo với

A. ancol etylic.

B. ancol metylic.

C. etylen glicol.

D. glixerol.

Câu hỏi : 258040

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa về chất béo.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com