Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được 

Câu 258047: Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được 

A. glixerol và axit béo.

B. glixerol và muối natri của axit béo.

C. glixerol và axit cacboxylic.

D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic.

Câu hỏi : 258047
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  => sản phẩm: glixerol và axit béo

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com