Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng, xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F1 là:

Câu 261248: Khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng, xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F1 là:

A. Đời F1 biểu hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ.

B. Đời F1 phân li kiểu hình xấp xỉ 3 : 1.

C. Đời F1 đồng loạt biểu hiện tính trạng của bố.

D. Đời F1 đồng loạt biểu hiện tính trạng trội của bố hoặc mẹ.

Câu hỏi : 261248
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, F1 đồng loạt biểu hiện tính trạng trội của bố hoặc mẹ.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com