Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là

Câu 261268: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là

A. Chồng IAIO vợ IBIO.   

B. Chồng IBIO vợ IAIO.

C. Chồng IAIO vợ IAIO.  

D. Một người IAIO người còn lại IBIO.

Câu hỏi : 261268

Phương pháp giải:

Sử dụng quy luật phân li với gen có 3 alen trong đó 2 alen đồng trội, 1 alen lặn


Từ hình con và bố mẹ → KG của bố mẹ

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Con trai nhóm máu O có KG IOIO

  → cả bố và mẹ đều cho IO

  Mà bố mẹ mang nhóm máu A và B → KG của bố và mẹ là IOIA và IBIO

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com