Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trật tự hai cực Ianta có điểm gì không tương đồng so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn trước đó?

Câu 264174: Trật tự hai cực Ianta có điểm gì không tương đồng so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn trước đó?

A. Là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại.

B. Có các tổ chức quốc tế được thành lập để giảm sát và duy trì.

C. Các cường quốc thắng trận thiết lập để phụ vụ lợi ích cao nhất của họ.

D. Là sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi : 264174

Phương pháp giải:

so sánh.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những điểm tương đồng giữa trật tự Vécxai – Oasinhtơn và Ianta bao gồm:

  + Đều là kết quả của những cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong lịch sử nhân loại.

  + Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ.

  + Đều có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì

  Đáp án D:

  + Trật tự hai cực Ianta đó là sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng đại diện cho hệ thống XHCN và hệ thống TBCN mà đại diện là cực Liên Xô và cực Mỹ. Mặt khác, nó có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới.

  + Trật tự theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn không có sự khác biệt hay đối lập về hệ tư tưởng và cũng không có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới, trật tự đó chỉ vì quyền lợi của các nước lớn.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com