`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết cục của những mâu thuẫn giữa các nước sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì khác so với sau chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến năm 1939?

Câu 264171: Kết cục của những mâu thuẫn giữa các nước sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì khác so với sau chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến năm 1939?

A. Dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới.

B. Hình thành trật tự thế giới mới – Vecxai – Oasinhtơn.

C. Chưa thể dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới.

D. Hình thành trật tự thé giới theo xu hướng đơn cực.

Câu hỏi : 264171

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù vẫn có những mâu thuẫn giữa các nước nhưng biện pháp giải quyết không phải là gây ra một cuộc chiến tranh ác liệt như chiến tranh thế giới thứ hai trước đó bởi các nước hiểu rõ: nếu có chiến tranh thì sẽ thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với quyền lợi thu được. Đặc biệt từ những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng đối đầu giữa các nước chuyển sang đối thoại, thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ đang hình thanhg trật tự thế giới mới theo xu hướng đa cực.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com