`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( { - 2; - 5;7} \right)\) lên mặt phẳng \(\left( {Oxz} \right)\) có tọa độ là:

Câu 264477: Hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( { - 2; - 5;7} \right)\) lên mặt phẳng \(\left( {Oxz} \right)\) có tọa độ là:

A. \(\left( { - 2;0;7} \right)\)

B. \(\left( { - 2; - 5;0} \right)\)

C. \(\left( { - 2; - 5;7} \right)\)

D. \(\left( {0; - 5;7} \right)\)

Câu hỏi : 264477

Phương pháp giải:

Điểm \(M\left( {a;b;c} \right)\) có hình chiếu


Trên \(\left( {{\rm{Oxy}}} \right)\) là \(\left( {a;b;0} \right)\)


Trên \(\left( {Oxz} \right)\) là \(\left( {a;0;c} \right)\)


Trên \(\left( {Oyz} \right)\) là \(\left( {0;b;c} \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( { - 2; - 5;7} \right)\) lên mặt phẳng \(\left( {Oxz} \right)\) có tọa độ là \(\left( { - 2;0;7} \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com