Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

   Cho khối chóp \(S.ABC\) có \(M \in SA,N \in SB\) cho \(\overrightarrow {MA}  =  - 2\overrightarrow {MS} ,{\rm{ }}\overrightarrow {NS}  =  - 2\overrightarrow {NB} .\) Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\)đi qua hai điểm M, N và song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện đó (số bé chia số lớn).

 

 

Câu 265136:    Cho khối chóp \(S.ABC\) có \(M \in SA,N \in SB\) cho \(\overrightarrow {MA}  =  - 2\overrightarrow {MS} ,{\rm{ }}\overrightarrow {NS}  =  - 2\overrightarrow {NB} .\) Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\)đi qua hai điểm M, N và song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện đó (số bé chia số lớn).


 


 

A.  \(\frac{3}{5}\)                                  

 

B. \(\frac{4}{5}\)                                  

C.  \(\frac{4}{9}\)                                  

D.  \(\frac{3}{4}\)

Câu hỏi : 265136
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com