Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

    Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có đạo hàm cấp một \(f'\left( x \right)\)và đạo hàm cấp hai trên \(\mathbb{R}\). Biết đồ thị của hàm số  là một trong các đường cong \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\)\(\left( {{C_3}} \right)\) ở hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số  lần lượt theo thứ tự nào dưới đây ?

 

            

Câu 265135:     Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có đạo hàm cấp một \(f'\left( x \right)\)và đạo hàm cấp hai trên \(\mathbb{R}\). Biết đồ thị của hàm số  là một trong các đường cong \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\)\(\left( {{C_3}} \right)\) ở hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số  lần lượt theo thứ tự nào dưới đây ?


 


            

A.  \(\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_3}} \right)\)                                             

 

B. \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_3}} \right)\)         

C.  \(\left( {{C_3}} \right),\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_1}} \right)\)                                             

D.  \(\left( {{C_3}} \right),\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right)\)

Câu hỏi : 265135
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com