Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

 

Câu 267534:  Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:


 

A.  \(\widehat{{{C}_{3}}}\) và \(\widehat{{{B}_{1}}}\)                         

B. \(\widehat{{{C}_{1}}}\) và \(\widehat{{{B}_{1}}}\)                          

C. \(\widehat{{{C}_{4}}}\) và \(\widehat{{{B}_{4}}}\)                    

D. \(\widehat{{{C}_{2}}}\) và \(\widehat{{{B}_{1}}}\)

Câu hỏi : 267534

Phương pháp giải:

 Áp dụng khái niệm hai góc đồng vị, so le trong, trong cùng phía.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\widehat{{{C}_{3}}}\) và \(\widehat{{{B}_{1}}}\) là hai góc so le trong (đúng) chọn A

  \(\widehat{{{C}_{1}}}\) và \(\widehat{{{B}_{1}}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc đồng vị), loại B

  \(\widehat{{{C}_{4}}}\) và \(\widehat{{{B}_{4}}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc đồng vị), loại C

  \(\widehat{{{C}_{2}}}\)  \(\widehat{{{B}_{1}}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đây là 2 góc trong cùng phía), loại D.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com