Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:  

Câu 267533:  Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:  

A. \(\widehat{{{M}_{1}}}\) và \(\widehat{{{N}_{4}}}\)    

B. \(\widehat{{{M}_{3}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\)                        

C.  \(\widehat{{{M}_{4}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\)              

D. \(\widehat{{{M}_{1}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\)

Câu hỏi : 267533

Phương pháp giải:

Áp dụng khái niệm hai góc đồng vị, so le trong, so le ngoài, trong cùng phía.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -        \(\widehat{{{M}_{1}}}\) và \(\widehat{{{N}_{4}}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc so le ngoài) loại đáp án A.

  -        \(\widehat{{{M}_{3}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc so le trong) loại đáp án B.

  -        \(\widehat{{{M}_{4}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\) là hai góc đồng vị (sai, vì đó là là hai góc trong cùng phía) loại đáp án C.

  -        \(\widehat{{{M}_{1}}}\) và \(\widehat{{{N}_{2}}}\) là hai góc đồng vị (đúng) chọn đáp án D.

   Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com