Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế phát sinh các giao tử (n – 1) và (n + 1) là do

Câu 270110: Cơ chế phát sinh các giao tử (n – 1) và (n + 1) là do

A. một cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân.

B. một cặp NST tương đồng không được nhân đôi.

C. thoi vô sắc không được hình thành.

D. cặp NST tương đồng không xếp song song ở kì giữa I của giảm phân.

Câu hỏi : 270110
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các giao tử (n – 1) và (n + 1) được hình thành do 1 cặp NST tương đồng không phân ly. Không thể là thoi vô sắc không hình thành vì nếu không có thoi vô sắc thì tế bào không phân chia sẽ tạo ra giao tử 2n

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com