Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người, thể lệch bội nào dưới đây dễ xảy ra hơn?

Câu 270111: Ở người, thể lệch bội nào dưới đây dễ xảy ra hơn?

A. Thể hai (2n + 2)

B. Thể một (2n – 1 - 1).

C. Thể ba (2n + 1).

D. Thể không (2n - 2).

Câu hỏi : 270111
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể ba có khả năng xảy ra cao nhất trong các dạng đột biến lệch bội (SGK trang 28)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com