`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số\(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau:

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 270428: Cho hàm số\(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau:


 


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. \(\left( {0;1} \right)\)

B. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

C. \(\left( {1; + \infty } \right)\)

D. \(\left( { - 1;0} \right)\)

Câu hỏi : 270428

Phương pháp giải:

Tìm những khoảng làm cho y' < 0 và kết luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ BBT ta thấy \(y' < 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x <  - 1\\0 < x < 1\end{array} \right.\)  nên hàm số đã cho nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {0;1} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com