Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z.Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lít khí H2(đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 270795: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z.Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lít khí H2(đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A.  1,344.         

B. 1,680.        

C. 2,016.   

D. 1,536.

Câu hỏi : 270795

Phương pháp giải:

Dùng quy tắc đường chéo tính được mol Cl2 và mol O2


Dùng bảo toàn electron

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo pt đường chéo:  \(\frac{{{n_{C{l_2}}}}}{{{n_{{O_2}}}}} = \frac{5}{1} \to {n_{C{l_2}}} = 5a;\,\,\,{n_{{O_2}}} = a\,\,mol\)

  Gọi \({n_{Mg}} = x;\,\,{n_{Fe}} = y\) ; Fe dư: 0,02 mol

  BT e có: 2x + 2(y – 0,02)=5a.2 + 4a + 0,01.2

   T + AgNO3 có:  \({m_ \downarrow } = 27,28 = 143,5[2x + 2(y - 0,02){\text{]}} + 108(y - 0,02)\) 

  \( \to \left\{ \begin{gathered}
  x = 0,04 \hfill \\
  y = 0,06 \hfill \\
  a = 0,01 \hfill \\
  \end{gathered} \right. \to {n_ \uparrow } = 0,06 \to V = 1,344\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com