Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

Câu 271076: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

A. Quần thể ngẫu phối. 

B. Quần thể giao phối có lựa chọn

C. Quần thể tự phối và ngẫu phối 

D. Quần thể tự phối

Câu hỏi : 271076
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng trên xảy ra ở các quần thể tự phối 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com