`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành

Câu 271648: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành

A. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.

B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C. liên minh kinh tế - tài chính - quân sự lớn nhất thế giới.

D. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

Câu hỏi : 271648

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 47.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đầu những năm 70, Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cùng với Mĩ và Nhật Bản).

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com