Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 - 1896) là về

Câu 271660: Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 - 1896) là về

A. phương pháp đấu tranh.

B.  lực lượng chủ yếu.

C. xuất thân của người lãnh đạo.

D.  kết quả đấu tranh.

Câu hỏi : 271660

Phương pháp giải:

 so sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913): người lãnh đạo có xuất thân từ nông dân.

  - Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896): người lãnh đạo xuất thân là các sĩ phu, văn thân yêu nước.

   Văn thân: là những người có tri thức nhưng không ham công danh bổng lộc, chỉ ở quê nhà sống một cuộc sống an nhàn

  Sĩ phu: là một tầng lớp tri thức thời phong kiến có tài và được ăn bổng lộc của triều đình. Vì dân vì nước góp công sức vào xây dụng đất nước.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com