Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã

Câu 271661: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã

A. tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.

B. mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.

C. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

D.  giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa.

Câu hỏi : 271661

Phương pháp giải:

 sgk 11 trang 101.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (1939 – 1945) đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Đặc biệt là sự hình thành trật tự thế giới mới và sự mở rộng, đa dạng của quan hệ quốc tế.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com