Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện

Câu 271662: Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện

A. cải cách ruộng đất ở một số nơi trong vùng tự do.

B. giảm tức và xóa nợ ở những vùng gặp thiên tai.

C. giảm tô và hoãn nợ trong các vùng có chiến sự.

D.  chia lại công điền và công thổ ở vùng Pháp tạm chiếm.

Câu hỏi : 271662

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 143.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất tại 53 xã thuộc vùng tự do Thái Nguyên, Thanh Hóa.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com