`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

Câu 272146: Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 400 rad/s.   

B. 0,1π rad/s.     

C. 20 rad/s.

D. 0,2π rad/s.

Câu hỏi : 272146

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính tần số góc của con lắc lò xo \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Tần số góc của con lắc lò xo được xác định bởi biểu thức \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = \sqrt {\frac{{40}}{{0,1}}}  = 20rad/s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com