Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các kiểu gen sau, có bao nhiêu kiểu gen dị hợp ?

(1).Aa         (2).AAbb            (3). AABb        4). AaBBXMXm

Câu 273005: Trong các kiểu gen sau, có bao nhiêu kiểu gen dị hợp ?


(1).Aa         (2).AAbb            (3). AABb        4). AaBBXMXm

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 273005
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (2).AAbb là kiểu gen đồng hợp, còn lại là dị hợp.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com