Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho glucozo lên men với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozo đã dùng là

Câu 273052: Cho glucozo lên men với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozo đã dùng là

A. 67,5 gam.

B. 135 gam.

C. 192,86 gam.

D. 96,43 gam.

Câu hỏi : 273052

Phương pháp giải:

m dd NaOH = D.V = ?


Đặt nNa2CO3 = x mol; nNaHCO3 = y mol


BTNT “C” => nCO2 = x + y


- BTNT “Na” => (1)


- 2 muối có tổng nồng độ là 3,21% => (2)


Giải (1) và (2) được x, y


=> nglucozo = nCO2 : 2 = ?


=> m glucozo đã dùng = ?


(Chú ý phản ứng có hiệu suất)

 • Đáp án : D
  (15) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  m dd NaOH = D.V = 1,05.2000 = 2100 (g)

  Đặt nNa2CO3 = x mol; nNaHCO3 = y mol

  BTNT “C” => nCO2 = x + y

  - BTNT “Na”: 2x + y = nNaOH = 1 (1)

  - 2 muối có tổng nồng độ là 3,21%: \(\frac{{106x + 84y}}{{44(x + y) + 2100}}.100 = 3,21\)(2)

  Giải (1) và (2) được x = 0,25 và y = 0,5

  => nCO2 = 0,75 mol => nglucozo = nCO2 : 2 = 0,375 mol

  => m glucozo đã dùng = 0,375.180.(100/70) = 96,43 (g)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com