Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở cà chua, gen quy định quả mùa đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định quả màu vàng. Người ta tiến hành lai giữa hai dòng thuần có kiểu hình quả đỏ (bố) với quả vàng (mẹ), thu được F1. Sau đó cho các cây F1 lai với cây bố gọi là phép lai A và với cây mẹ gọi là phép lai B.Tỉ lệ kiểu hình mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là:

Câu 273374: Ở cà chua, gen quy định quả mùa đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định quả màu vàng. Người ta tiến hành lai giữa hai dòng thuần có kiểu hình quả đỏ (bố) với quả vàng (mẹ), thu được F1. Sau đó cho các cây F1 lai với cây bố gọi là phép lai A và với cây mẹ gọi là phép lai B.Tỉ lệ kiểu hình mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là:

A. 50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng ;   100% quả màu đỏ

B. 100% quả màu đỏ ;   100% quả màu vàng

C. 50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng ;   100% quả màu vàng

D. 100% quả màu đỏ ;   50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng

Câu hỏi : 273374
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả gen gen qui định quả đỏ là A, trội hoàn toàn với gen qui định quả vàng là a

  P: AA (đỏ t/c) × aa (vàng t/c)

  F1: Aa

  Phép lai A:AA × Aa

  Đời con : 1/2 AA:1/2Aa tức là 100% kiểu hình đỏ

  Phép lai B:aa × Aa

  Đời con: 1/2 Aa:1/2aa , kiểu hình là 1 đỏ : 1 vàng

  Vậy tỉ lệ kiểu hình mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là:

  100% quả màu đỏ: 50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com