Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AD}}{{ad}}\)đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d. Qua thống kê cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì có 600 tế bào không xảy ra hoán vị gen, tính theo lí thuyết tần số hoán vị gen giữa alen D và d là:

Câu 273514: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AD}}{{ad}}\)đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d. Qua thống kê cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì có 600 tế bào không xảy ra hoán vị gen, tính theo lí thuyết tần số hoán vị gen giữa alen D và d là:

A. 10%. 

B. 30%. 

C. 20%.

D. 40%.

Câu hỏi : 273514
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số tế bào xảy ra hoán vị gen: 400, chiếm tỉ lệ: 40%

  Tần số hoán vị gen = Số tế bào mang gen hoán vị/2 = 40%/2 = 20% (vì HVG chỉ xảy ra ở 2/4 cromatit)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com