Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bệnh phêninkêtô niệu là do

Câu 274129: Bệnh phêninkêtô niệu là do

A. đột biến gen trên NST giới tính.

B. đột biến cấu trúc NST thường.

C. đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin.

D. đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hoá tirôzin thành phêninalanin.

Câu hỏi : 274129
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bệnh Phenylketone niệu (PKU) là chứng rối loạn về chuyển hóa Phenylalanyl (Phe) thành Tyrosine (Tyr) do thiếu hụt enzyme phenylalanine hydroxylase. Tyrosine là tiền chất quan trọng để sản xuất serotonin, các catecholoamine (chất dẫn truyền thần kinh), hormon tuyến giáp và melanin.

  Bệnh này do gen lặn trên NST thường gây ra.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com