Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người mang bệnh phêninkêtô niệu biểu hiện

Câu 274130: Người mang bệnh phêninkêtô niệu biểu hiện

A.  mất trí

B. tiểu đường.

C. máu khó đông

D. mù màu.

Câu hỏi : 274130
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người bị bệnh PKU có biểu hiện thiểu năng trí tuệ dẫn tới mất trí, do dư thừa Phe gây độc cho tế bào thần kinh.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com