Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 788 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 197 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 276161: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 788 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 197 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 540.

B. 972.

C. 648.

D. 1080.

Câu hỏi : 276161

Phương pháp giải:

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\xrightarrow{{ + {H_2}O,xt{\text{ }}{{\text{H}}^ + }}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[{}]{{{\text{ men}}}}2nC{O_2}\)


Để đơn giản, chọn n = 1.


Khi đun nóng dung dịch X thấy có kết tủa xuất hiện → phản ứng giữa CO2 và Ba(OH)2 tạo ra 2 muối.


→ tính được nCO2 → số mol tinh bột (chú ý hiệu suất phản ứng)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Khi đun nóng dung dịch X thấy có kết tủa xuất hiện → phản ứng giữa CO2 và Ba(OH)2 tạo ra 2 muối.

  Bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 4 + 2.1 = 6 mol.

  + Xét quá trình lên men tinh bột:

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com