Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đổi đơn vị cho các đại lượng sau: (Học sinh điền kết quả vào chỗ ....)

a. 352g = ………………. ......... ........ kg = ……………………........... ...........mg.

b. 570 ml = ........................................cm3 = ............... ...........dm3

Câu 277948: Đổi đơn vị cho các đại lượng sau: (Học sinh điền kết quả vào chỗ ....)


a. 352g = ………………. ......... ........ kg = ……………………........... ...........mg.


b. 570 ml = ........................................cm3 = ............... ...........dm3

A. a. 352g = 0,352 kg = 352000 mg.

b. 570 ml = 570 cm3 = 570 dm3

B. a. 352g = 0,352 kg = 35200 mg.

b. 570 ml = 570 cm3 = 0,570 dm3

C. a. 352g = 0,352 kg = 352000 mg.

b. 570 ml = 570 cm3 = 0,570 dm3

D. a. 352g = 0,352 kg = 352000 mg.

b. 570 ml = 5700 cm3 = 0,570 dm3

Câu hỏi : 277948
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a. 352g = ……………0,352…. ......... ........ kg = …………………352000…........... ...........mg.

  b. 570 ml = .........................570...............cm3 = ..............0,570. ...........dm3

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com