Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lực tác dụng lên vật có thể gây ra kết quả gì? Nêu ví dụ minh họa 

Câu 277949: Lực tác dụng lên vật có thể gây ra kết quả gì? Nêu ví dụ minh họa 

Câu hỏi : 277949
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Lực tác dụng gây ra:

   + Biến đổi chuyển động

   + Biến dạng.

  - Ví dụ:

    + Xe đang chạy ta bóp phanh làm xe chạy chậm lại.

    + Tác dụng lưc kéo vào lò xo làm lò xo dãn dài ra.

    + Đá một quả bóng vào tường, quả bóng biến đổi chuyển động và đồng thời làm biến dạng quả bóng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com