Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các số \(1,\,3,\,5\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ít hơn 4 chữ số?

Câu 281669: Từ các số \(1,\,3,\,5\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ít hơn 4 chữ số?

A. 39

B. 6

C. 27

D. 12

Câu hỏi : 281669

Phương pháp giải:

Tính số các số có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số được lập từ 3 chữ số trên.

 • Đáp án : A
  (29) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số số có 1 chữ số là: 3

  Số số có 2 chữ số là: \({3^2} = 9\)

  Số số có 3 chữ số là: \({3^3} = 27\)

  \( \Rightarrow \)Từ các số \(1,\,3,\,5\) có thể lập được \(3 + 9 + 27 = 39\) số tự nhiên khác nhau có ít hơn 4 chữ số.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com