Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhóm sinh vật sau:

(1) Nấm nhầy.                         (2) Rêu.                       (3) Động vật nguyên sinh.               

(4) Thực vật nguyên sinh.                  (5) Nấm sợi.                (6) Động vật không xương sống.    

Giới Nguyên sinh gồm:

Câu 281802: Cho các nhóm sinh vật sau:


(1) Nấm nhầy.                         (2) Rêu.                       (3) Động vật nguyên sinh.               


(4) Thực vật nguyên sinh.                  (5) Nấm sợi.                (6) Động vật không xương sống.    


Giới Nguyên sinh gồm:

A. (1), (3), (4).    

B. (3), (4). 

C. (2), (4), (5).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu hỏi : 281802
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giới nguyên sinh gồm: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com